Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Anmälningsplikt

Alla åtgärder kräver inte bygglov men det kan ändå krävas en anmälan för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller vissa krav.

Handläggning av en anmälan är densamma som för ett bygglov med undantaget att inget beslut om lov tas. Ansvaret för att det som görs blir riktigt gjort ligger på byggherren, det vill säga den som bygger åt sig eller låter någon annan bygga åt sig.

 • du uppför eller bygger till ett Attefallshus.
 • du ändrar en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus.
 • gör en mindre tillbyggnad på högst 15 m² på en- och tvåbostadshus.
 • du bygger takkupor på ett en- och tvåbostadshus.
 • du ändrar en byggnad som innebär att konstruktionen av bärande delar berörs.
 • du installerar eller gör en väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • du gör en installation eller väsentligt ändrar en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • du inreder ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • du river en byggnad eller del av byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplan.
 • du gör en ändring av en byggnad så det väsentligt påverkar brandskyddet.
 • du ska underhålla en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • du gör en nybyggnad eller väsentlig ändring av ett mindre vindkraftverk.

När du gör en anmälan för en åtgärd av enklare karaktär till exempel en mindre tillbyggnad där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig ska du skicka in de handlingar som krävs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked direkt.

Om du ska installera en eldstad och/eller rökkanal ska du läsa under ”Kaminer och eldstäder” för att se vad du behöver skicka in för handlingar. I mer komplicerade ärenden ska erforderliga handlingar lämnas in senast till det tekniska samrådet. En beskrivning av de olika ritningstyperna och exempel på dessa hittar du under ”Ritningar”.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn