EU-val 26 maj 2019

Val till europaparlamentet

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Medborgarna i den Europeiska unionen, EU, väljer personer som ska vara med i Europaparlamentet som har verksamhet både i franska Strasbourg och i belgiska Bryssel.

I Sverige är valet till Europaparlamentet söndagen 26 maj. 751 personer ska sitta i Europaparlamentet. 20 personer kommer från Sverige. I Sverige har vi allmän och lika rösträtt. Det betyder att alla får rösta och att varje röst är lika mycket värd. Valet är också proportionellt. Det betyder att partierna får plats efter hur många röster partierna får.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du upptagen i röstlängden. Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

Du måste själv anmäla dig till röstlängden om:

 • Du är svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land
 • Du är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige
 • Du har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder
 • Du har EU-medborgare som har full immunitet
 • Du är Utlandsvensk

Du som har rätt att rösta får ett röstkort. Röstkortet kommer med posten ungefär tre veckor före valet. Om du inte har fått ditt röstkort eller tappat bort det kan du få ett nytt. Det finns två sätt att skaffa nytt röstkort:

 1. Ring Valmyndigheten på telefonnummer 020 - 825 825.
 2. Ring till kommunen på telefonnummer 0270 - 750 60.

Du röstar genom att lägga en valsedel i ett kuvert. Valsedlar finns på alla ställen där du får rösta. Det finns två typer av valsedlar:

 • Valsedlar med partiets namn och med namn på personer.
 • Blanka valsedlar.

Om du inte hittar en valsedel för det parti du vill rösta på kan du skriva partiets namn på en blank valsedel. Skriv partiets namn tydligt.

Du röstar på ett parti. Men om du vill kan du rösta på en person. Du röstar på en person genom att sätta ett kryss i rutan framför personens namn på valsedeln. Du får bara kryssa för ett namn, inte flera. Du får inte stryka över något namn. Du kan även skriva till ett partinamn och namn på en kandidat på en blank valsedel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn