Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Kundtjänst, Kontakt

Bild

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00 
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3, i tegelhuset nedanför Faxeholmskullen.

Hos kundtjänst kan du låna en publik dator och få hjälp med korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Öppettider

Öppettider för våra verksamheter

E-post

kundtjanst@soderhamn.se

Postadress

Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

OBS! fakturor skickas på annat sätt

Organisationsnummer

212000-2353

Kommunchef

Thomas Norgren (TF kommunchef)

Den kommunala verksamheten styrs av förtroendevalda politiker.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Besöksadress: Förvaltningshuset Västra Storgatan 16-18 
Telefon växel: 0270-750 00 Fax 0270-147 60
E-post: asn@soderhamn.se

Barn- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Förvaltningshuset Västra Storgatan 16-18  
Telefon vxl: 0270 - 750 00 Fax: 0270 - 411 60
E-post: barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen
Besöksadress: Kungsgatan 6
Telefon vxl: 0270 - 750 00  
E-post bygg.miljonamnden@soderhamn.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Rådhuset, Oxtorgsgatan 19
Telefon vxl: 0270 - 750 00  
E-post kommunstyrelsen@soderhamn.se

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen
Besöksadress: Kungsgatan 6,
Telefon vxl: 0270 - 750 00  
E-post kultur.samhallsservicenamnden@soderhamn.se

Omvårdnadsförvaltningen
Besöksadress: Förvaltningshuset Västra Storgatan 16-18
Telefon vxl: 0270 - 750 00  Fax: 0270-752 36
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Kontaktuppgifter till kommunalförbund

Arbetsmarknads- och socialnämnden
E-post: asn@soderhamn.se

Registrator:
Laila Nabb: Tel 0270-752 94

Barn- och utbildningsnämnden
E-post: barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se

Registrator:
Malin Olsson: Tel 0270-752 79

Bygg- och miljönämnden
E-post: bygg.miljonamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Teija Åhlin: Tel 0270-752 27
Hilkka Gilljam Mustonen: Tel 0270-751 44

Kommunstyrelsen
E-post: kommunstyrelsen@soderhamn.se

Registratorer:
Elisabeth Jernberg Tel 0270-753 11
Christina GradénTel 0270-753-02

Kultur- och samhällsservicesnämnden
E-post: kultur.samhallsservicenamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Pia Lithner: Tel 0270-751 29

Omvårdnadsnämnden
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Anita Anderzon: Tel 0270-752 47
Elisabeth Almqvist: Tel 0270-752 51

Överförmyndarnämnden
E-post: ofn@soderhamn.se

Kansli: Tel 0270-750 00

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn