Ekonomi och avgifter

Här kan du läsa om avgifter för hemtjänst eller vård- och omsorgsboenden i Söderhamns kommun. Pensionsmyndig­heten kan hjälpa dig om du vill ansöka om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Du kan inte räkna ut din exakta avgift med hjälp av informationen, men du ser vilka uppgifter din avgift grundar sig på och varför avgifter kan variera beroende på exempelvis din inkomst och förbehållsbelopp.

Söderhamns kommun hämtar automatiskt inkomstuppgifter från Försäkringskassan. Vi behöver även inkomst från avkastning av kapital för att fastställa ditt avgiftsbeslut.

Vi skickar en inkomstförfrågan till dig, så att du kan komplettera med inkomster som betalas ut av annan än Försäkringskassan. Du ska även uppge eventuell avkastning av kapital.

När din avgift är beräknad får du ett avgiftsbeslut sänt till dig, där dina avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår. Där framgår också hur du ska göra om du har frågor om avgiftsbeslutet.

Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av din nettoinkomst, när förbehållsbeloppet och bostadskostnad/hyra räknats av.

För att underlätta betalning av omvårdnadsavgifter kan du använda autogiro. Avgiften betalas då direkt från ditt konto en fast dag i månaden.

Du får fortfarande en faktura hemskickad för kännedom, men behöver inte ordna med betalningen manuellt varje gång.

Ansök om Autogiro: Ansökan Autogiro (PDF)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Omsorg och stöd

Avgiftshandläggare

Anna-Lena Rudebark
Tel 0270-750 00
E-post: annalena.rudebark@soderhamn.se

Susanne Brändt
Tel 0270-750 00
E-post : susanne.brandt@soderhamn.se

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn