Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Lov, ledighet och läsårstider

Läsårstider för barn i avgiftsfri förskola 3–5 år och elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och kulturskola.

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019

Terminen börjar 23 augusti och slutar 20 december.

Lovdagar för eleverna

23 september
28 oktober–1 november (höstlov vecka 44)

Antal skoldagar 80

Vårterminen 2020

9 januari – 12 juni 2020

Lovdagar för eleverna

2 – 6 mars (sportlov vecka 10)
14 – 17 april (påsklov vecka 16)
22 maj

Antal skoldagar 98

Läsåret 2019/2020 omfattar 178 skoldagar.

OBS! Läsårstider för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan hittar du på Hälsinglands utbildningsförbundlänk till annan webbplats.

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till 10 års utbildning från hösten de fyller 6 år, med vissa undantag. Som sexåring börjar eleven i förskoleklass för att sedan som 7 år börja i skolan. Detta ingår i skolplikten och regleras i skollagen. Asylsökande barn har inte skolplikt, men de har rätt till utbildning.

Elever har skyldighet att delta i den utbildning som ordnas av skolan, säger skollagen. Varje elev ska delta i utbildningen om den inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.

Kortare ledigheter för enskilda angelägenheter får beviljas. Vid synnerliga skäl får även längre ledighet beviljas. Vänd dig i första hand till läraren för dialog om ledighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Mer information
Barn-och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn