Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Särskolan

Glad kille som går på grundsärskolan vinkar

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver extra hjälp och tid kan få gå i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Grundsärskolan är en skola för elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan gå i traditionell grundskola. I Söderhamns kommun finns grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne.

Grundsärskola är en egen skolform och har egna kursplaner. Skolans viktigaste uppgifter är att eleverna:

  • får utveckla kunskaper och färdigheter för ett meningsfullt vuxenliv.
  • utifrån sina förutsättningar får möjligheter att utveckla sin förmåga att påverka sin situation och sina relationer till andra.

Grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne

Skolans närmiljö används som resurs i det dagliga arbetet. Skogsområden som gränsar till skolan används för lek, undervisning och rekreation. Sommartid används utomhusbadet av elever vid fritids och korttidstillsyn.

Grundsärskolan och grundskolan vid Stenbergaskolan delar lokaler för slöjd, gymnastik, matsal, bild och hemkunskap liksom även personella resurser; slöjdlärare, musiklärare, hemkunskapslärare, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare (SYV).

Det finns även fritidshem för elever vid skolan och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år . Det sistnämnda är en insats genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS ).

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola finns i Bollnäs på Höghammargymnasiet.länk till annan webbplats

Särvux – Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna finns på CFL/Hälsinglands utbildningsförbund i Söderhamn.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Stenbergaskolan

Telefon Stenbergaskolan

Expedition: 0270- 755 23

Skolsköterska, finns på skolan måndag-torsdag: 0270-755 30, 070-210 12 11

Kurator, finns på skolan måndag-tisdag och torsdag-fredag: 070-191 95 71

Studie- och yrkesvägledare: 070-190 25 98

Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98

Grundskolan
Fritidshem och förskoleklass: 072-519 59 30

Åk 1-6: 072-236 11 21

Åk 7-9: 072-232 97 67

Rektor Jenny Karlsson: 0270-755 51, 073-082 04 58, E-post Jenny

Grundsärskolan
Fritidshem: 0270-750 22

Basgrupp 1:1: 072-217 35 53

Basgrupp 1:2: 072-217 35 53

Basgrupp 2: 072-512 19 91

Basgrupp 3: 072-532 02 80

Basgrupp 4: 072-523 13 03

Basgrupp 5: 076-822 64 92

Basgrupp 6: 070-243 90 14

Rektor Susanna Edling Juntto: 0270-759 60, 070-262 80 37, E-post Susanna

Postadress
Stenbergaskolan

Hagavägen 3
826 75 Ljusne

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod (obligatoriskt)

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn