Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Starta fristående verksamhet

Barn som sitter på golvet.

Funderar du på att starta fristående verksamhet? Här hittar du information för att komma vidare.

Starta fristående verksamhet

En juridisk eller fysisk person kan ansöka om att starta fristående verksamhet. I Söderhamns kommun är det barn- och utbildningsnämnden som beslutar om ansökningar till:

 • Förskola
 • Pedagogisk omsorg
 • Fritidshem

Hur ansöker man?

Den som vill bedriva, och få rätt till bidrag för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska ansöka om detta hos Söderhamns kommun. Riktlinjer för fristående verksamhet i Söderhamns kommun

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

Följande handlingar ska skickas med ansökan för att den ska kunna handläggas.

 • Pedagogisk inriktning, beskrivning av verksamhetsidé, arbetssätt och värdegrund
 • Personalens utbildning och erfarenhet (utbildningsbevis bifogas)
 • Barngruppens storlek och sammansättning
 • Föräldraavgifter (maxtaxa tillämpas)
 • Ansvarig kontaktperson (namn och kompetens)
 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Intyg från kronofogdemyndigheten om att huvudmannen är skuldfri
 • F-skattebevis – från Skatteverket
 • Registreringsbevis – från Bolagsverket
 • Byggnadslov och ritning i förekommande fall
 • Besiktningsprotokoll för lokalen (senast sex månader från beslutsdatum ska besiktningsprotokoll visas upp för att ersättning ska utbetalas)
 • Hyreskontrakt
 • Ekonomisk kalkyl

Bidrag

Om verksamheten godkänns av kommunen betalar kommunen ut bidrag till verksamheten. Prislistor fastställs av kommunen inför varje nytt kalenderår.

Hur lång är handläggningstiden?

Ansökan om att bedriva fristående verksamhet ska vara skriftlig. Ansökan görs enklast genom att fylla i kommunens ansökningsblankett. Godkännande lämnas om skollagens villkor är uppfyllda.

Handläggningstiden för ansökan är normalt tio veckor.

Var skickar jag ansökan?

Ansökan med bilagor skickas till:

Söderhamns kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
826 80 Söderhamn

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Checklista för pedagogisk omsorg.pdf 135.7 kB
Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg.pdf 145 kB
Riktlinjer förskola fritids i Söderhamns kommun 170213.pdf 53.8 kB
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Prislista förskola 2019.pdf 193.8 kB
Prislista pedagogisk omsorg 2019.pdf 178.2 kB
Prislista fritidshem 2019.pdf 174.8 kB
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Mer information
Barn-och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn