Vintern är här - så jobbar kommunen med snöröjning

Det första snöfallet har kommit, vintern är här! Läs om hur kommunen ombesörjer snöröjning på de kommunala vägarna under den kalla årstiden.

Det är Söderhamns kommun som ombesörjer snöröjningen, bedömer behovet av snöröjning och har arbetsledarjour kvällar och helger.

Vinterväghållning består förutom av snöröjning även av snöstädning, halkbekämpning, bortforsling av snö, sandupptagning samt återställning av skador.

Snöröjning

Snöröjning görs för framkomlighet med prioritering av huvudgator, bussgator, GC-vägar och större gångbanor. Vår ambition är att ha god framkomlighet i morgontrafik från klockan 07.00, men ibland startar snöfallet och morgontrafiken samtidigt.

Snöstädning

Snöstädning utförs när framkomligheten är ordnad. Då övergår vi till att städa bort snö som försämrar trafiksäkerheten, siktröjning i korsningar etc. Isrivning av gator kan behövas vid vissa väderförhållanden för att öka både säkerhet och komfort.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs omedelbart vid akut frosthalka, i samband med underkylt regn eller nattfrost. Bekämpning av övrig snöhalka startas efter det att snöfallet upphört och i så nära anslutning till snöröjningen som möjligt.

Väkommen att hämta sand

Som privatperson kan du hämta gratis sand, utanför grindarna på Kungsgatan 42. Ta med egen hink och spade.

Så prioroiterar vi

Prio 1 innebär att vi vid 5 cm snö plogar stora huvudvägar, bussgator och kommunala fastigheter, samt uppmärkta gång- och cykelvägar.

Vägarna prioriteras enligt särskilda områden. Innehållet kan i detalj beskrivas vid kontakt med Tekniska Serviceenheten men kortfattat ser prioriteringen ut så här:

Prio 1: Större gång- och cykelvägar tillika skolvägar, viktiga gångstråk, gator med linjetrafik, huvudgator (infartsleder, genomfartsgator) samt övriga centrumgator.

Prio 2: Mindre gång- och cykelvägar, lokalgator, villagator.

Minimerar saltning

Precis som ifjol görs inte snöröjning enligt prio 1 i samhällena utanför centrala Söderhamn, där snöröjer vi vid 5 cm även på villavägar (få gång- och cykelvägar på dessa platser).

Vi fortsätter att minimera saltning, som görs endast i extrema fall.

Skottning av tak på kommunala byggnader

Vid behov skottas taken och istappar avlägsnas.

Läs mer om kommunens snöröjning: Snöröjning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn