Nedskräpning

Nedskräpning upplevs som ett växande problem av många människor. De negativa effekterna av nedskräpning är många - miljö- och hälsomässiga, sociala samt ekonomiska. Skräpiga miljöer kan upplevas som otrevliga och otrygga och städinsatser medför betydande kostnader för kommuner och skattebetalare varje år.

Nedskräpning innebär att slänga eller lämna avfall av olika karaktär där det inte hör hemma. När du har någonting du vill eller är skyldig att göra dig av med räknas det som avfall. Det kan t ex vara: glas, plast, kläder, skor, skrotbilar, hemelektronik, möbler, byggavfall och trädgårdsavfall.

Nedskräpning kan påverka växter, djur och människor och kan sprida kemiska ämnen och sjukdomar. Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Klagomål

Om du vill klaga på nedskräpning i naturen bör du vända dig till den som äger fastigheten i första hand. Om ägaren är okänd eller inte gör något åt situationen kan du vända dig till kommunens kundtjänst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn