Förhandsbesked

Om du planerar att bygga något som kräver bygglov, kan du första söka förhandsbesked för att i ett tidigt skede få reda på om det överhuvud taget är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig.

Ett förhandsbesked ansöker du om när du har planer på att starta ett eventuellt byggprojekt och vill undvika onödig projektering, särskilt där möjligheterna att få lov är svårbedömda. Ett förhandsbesked svarar i huvudsak på om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Du behöver ändå ansöka om bygglov när det är dags att förverkliga planerna.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från det att beskedet vunnit laga kraft. Under tiden som beskedet gäller kan inte kommunen vägra dig bygglov.

Ansök om förhandsbesked

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2020
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn