Söderhamnsporten – knutpunkt för transportmedel

Söderhamnsporten är en knutpunkt mellan E4:an, väg 50, Ostkustbanan och tvärbanan över till Stambanan. Stationsområde har ett strategiskt läge med hög regional tillgänglighet och samtidigt cirka 10 minuters gångavstånd till stadskärnan. Området är därmed ett av kommunens viktigaste utvecklingsområden med potential för verksamheter av regional betydelse samt för boende där pendling är en förutsättning.

Kommunfullmäktige har beslutat att ett planprogram ska upprättas för området. Tanken är att programmet ska ligga till grund för en framtida långsiktig utveckling och fungera som underlag för till exempel mer detaljerad fysisk planering.

I förslag till planprogram för Söderhamnsporten kan du läsa mer om förslaget och dess konsekvenser på olika frågor som hälsa och säkerhet, miljö och sociala aspekter.

Framtidsbild Söderhamnsporten

I en framtid har Söderhamnsporten utvecklats till en levande och attraktiv del av Söderhamns stadskärna. Stationsområdet är en väl fungerande kollektivtrafiknod och en mötesplats för såväl söderhamnsbor som regionen i stort.

Nya verksamheter har etablerat sig i området och de förkortade restiderna har utökat arbetsmarknaden för boende i Söderhamn. Nya bostäder i närheten av stationen skapar goda förutsättningar att kombinera ett attraktivt boende med studier eller arbete på annan ort. Hållbarhet och miljömedvetenhet genomsyrar genomförande och förvaltning av Söderhamn.

Sex prioriterade områden

För att nå målbilden lyfts åtgärder inom sex områden fram:

  • Hållbara transportslag – Utveckla en modern och effektiv kollektivtrafiknod. Planering för fotgängare och cyklister prioriteras.
  • Bostäder – Gör det möjligt att bo stationsnära.
  • Stadssamband – Utveckla kopplingar mellan stadskärnan och programområdet.
  • Gröna och blå värden – Skapa förutsättningar för rekreation med närhet till vatten och parker och stråk.
  • Verksamheter – Gör det möjligt att etablera en större verksamhet – ”regional dragare”.
  • Långsiktigt perspektiv – Anpassa förslaget för en utbyggnad över en längre tid.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planprogram_Söderhamnsporten.pdf 4 MB
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn