Grävning, TA-plan, farthinder

Åtgärder som på något sätt påverkar trafiken i ett gatuområde kan behöva tillstånd. Här får du hjälp att ansöka om att få gräva, TA-plan och att ställa ut blomlådor.

Grävtillstånd

För att få gräva eller borra på allmän plats och inom gatuområdet behöver man söka grävtillstånd.

TA-plan

Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt ska en TA-plan (trafikanordningsplan) upprättas. En TA-plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska placeras.

Alla uppgifter som krävs, samt en skriftlig beskrivning av arbetet lämnas direkt i ansökningsformuläret. Ritning innehållande korrekt information om skydds- och trafikanordningar ansvarar sökande själv att ta fram och bifoga till ansökan som ska skickas in i god tid.

Mer information från SKL: Handboken Arbete på väglänk till annan webbplats

Farthinder/blomlådor

Om du upplever att hastigheten efter din gata är hög så kan du ansöka om att ställa ut blomlådor. När tekniska avdelningen fått in din ansökan gör vi en bedömning om gatan är lämplig för blomlådor och om ansökan kan beviljas. Om så är fallet så skrivs ett avtal med en ansvarig på gatan och kommunen bidrar med reflexer och ritning.

  • Du måste vara boende längs den aktuella gatan.
  • Ansökan om blomlådor ska skickas in årligen.
  • Du ansvarar för alla kostnader för blomlådor inklusive blommor och jord och du bygger lådorna själv eller tillsammans med grannarna.
  • Lådorna ställs ut, efter samråd med kultur- och samhällsserviceförvaltningen (efter sopningen av gatan är utförd på gatan) under tiden 15 maj – 30 september.
  • Gatan ska vara minst 150 meter lång.
  • Det ska vara minst 50 meters fri sikt på var sida av blomlådorna och de får inte placeras närmare än 20 meter från en gatukorsning.
  • Området runt blomlådorna är ingen lekplats för barnen.
  • Du ansvarar för att blomlådorna tas in för förvaring under vintersäsongen. Lådorna får inte placeras vid vägkanten.
  • Hur två blomlådor ska placeras syns i figuren. Det är viktigt att de villor som finns i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen, men de får inte hindra servicebilar att ta sig fram. I figuren är gatans bredd 7 meter. Om gatan är smalare kan avståndet ökas mellan lådorna och om gatan är bredare kan avståndet minskas.

Ansökan om att ställa ut farthinder
Postnummer och ortSkriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn