Eget avlopp

Enskilt avlopp kallas de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Nästan alla fastigheter utanför tättbebyggt område har någon form av enskilt avlopp där avloppsvatten tas om hand i en egen avloppsanläggning.

Om du vill anlägga en ny avloppsanläggning behöver du ansöka om tillstånd. Om du ska göra ändringar på en befintlig avloppsanordning ska du göra en anmälan.

Det är fastighetsägarens ansvar att söka tillstånd och anmäla. När vi får in en ansökan/anmälan bedöms den föreslagna avloppslösningen utifrån bland annat rening och föroreningsrisker, såsom närhet till dricksvattentäkter, sjöar, vattendrag och hav.
Så här kan ditt ärende handläggas när du ska göra ett nytt avlopp

Ansökan och anmälan ska lämnas in skriftligt i god tid innan arbetet planeras. Om ansökan och handlingarna är tydliga och kompletta från början blir handläggningstiden kortare.

Tillstånd krävs för inrättande av:

Skriftlig anmälan krävs för:

Avgifter

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av din anmälan/ansökan enligt taxan.

Ansökan/anmälan ska innehålla

Först när du fått ett skriftligt beslut från bygg- och miljöförvaltningen kan du påbörjar arbetet med anläggningen. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2020
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn