Åtgärder för att begränsa smittspridning

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs flera begränsande åtgärder inom våra kommunala verksamheter. Åtgärderna gäller till och med 24 januari men kan komma att förlängas.

Stäng meddelande

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har tillsynsansvar och kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare genomför sina uppdrag enligt föräldrabalken (FB) som är den lag som reglerar uppdragen.

Överförmyndare eller överförmyndarnämnd väljs för fyra år av kommunfullmäktige. I Söderhamn finns en överförmyndarnämnd. Länsstyrelsen Dalarna utövar tillsyn över överförmyndarnämnden.

Ledamöter och ersättare, överförmyndarnämnden

Ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Lena Dufva (C), ordf

Kenth Burvall (C)

Peter Åkerlind (C), vice ordf

Lennart Nore (KD)

Lars Johansson (S)

Lisbeth Hirsimäki (S)


Sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2020

Överförmyndarnämnden sammanträder vanligtvis onsdagar kl 09.00

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

29

26

25

29

27

17

-

26

30

28

25

16


Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn