Fokusområden 2016-2019

Kommunfullmäktige har beslutat om fem fokusområden för mandatperioden 2016-2019. Utifrån dessa fokusområden  formuleras önskade effeker och mål för verksamheter.

Attraktiva boenden

För att få ny- och ombyggnation av hyresrätter, trygghetsbostäder, borätter och småhus.

Syfte: Attraktiva boendemiljöer och en hög kommunal servicenivå ska göra det möjligt för människor att leva gott och utvecklas hela livet i Söderhamn.

Infrastruktur

För att kunna leva, bo, pendla och arbeta i hela kommunen behövs mer bredband, en ny ostkustbana med dubbelspår och fyrfältsväg till Gävle.

Syfte: God infrastruktur ska öka platsens attraktionskraft och göra det möjligt för människor och företag att samverka i och utanför Söderhamn.

Jämlikhet

För att kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell identitet, ålder och klass inte ska vara hinder utan möjligheter.

Syfte: Genom att verka för integration, inkludering och god tillgång till utbildning ska alla människor i Söderhamn stärkas för att kunna vara med och utveckla samhället.

Näringsliv

För att befintliga företag ska växa, nya starta, ge bättre service och förbättra företagsklimatet.

Syfte: Kommunen ska göra det möjligt för företag att växa och utvecklas, för att ge fler arbetstillfällen och öka Söderhamns attraktionskraft.

Attraktiv arbetsgivare

För att ge mer egenmakt som anställd, satsa på friskfaktorer och rekrytera nya medarbetare.

Syfte: Söderhamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där utveckling sker genom medarbetarnas kompetens och engagemang.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn