HVB - Hem för vård och boende

Det finns olika former av behandlingshem för missbruk. Du kan ansöka om vård på behandlingshem, för kortare eller längre tid. Det är en socialsekreterare som utreder och bedömer behovet av vård.

Sjövillan

Sjövillan HVB (hem för vård och boende) drivs av Söderhamns kommun och riktar sig till vuxna kvinnor och män över 18 år med missbruksproblematik.  Placering på Sjövillan sker i huvudsak efter biståndsbeslut enligt SoL av handläggare vid socialtjänstens vuxenenhet.

Placering på Sjövillan sker i huvudsak efter biståndsbeslut enligt SoL (Socialtjänstlagen) av handläggare vid socialtjänsten.

Verksamheten är bemannad dygnet runt och personalen består av 1 enhetschef/föreståndar och 5 behandlingsassistenter

Målgrupp och målsättning

Sjövillan vänder sig till vuxna kvinnor och män som är 18 år eller äldre med missbruksproblematik. Det finns 10 platser på Sjövillan.

Målet med behandlingsvistelsen är att brukaren ska stärka sin självbild, bearbeta sin missbruksproblematik, skapa nya mönster och förhållningssätt och därigenom förbättra förutsättningarna att efter behandlingstiden fortsätta att leva ett nyktert/drogfritt liv.

Behandlingsmetod

Vårt arbete utgår från den vårdplan som socialsekreterare upprättat tillsammans med brukaren. Brukaren och kontaktman gör sedan en gemensam planering som dokumenteras i en genomförandeplan. 

Målsättningen är att stödja samt motivera till en förändring av brukarens livssituation.

Den dagliga behandlingen sker i huvudsak på Beroendecentrum som ligger i närheten av Sjövillan. Brukaren kan då delta i 12-stegsbehandling vilket innebär dagtid 5 dagar i veckan. Brukaren kan också välja enskild behandling vilket också sker på beroendecentrum, vilka metoder som då används görs upp i samförstånd mellan brukare och behandlare.

Brukaren ska under behandlingstiden och sin vistelse på Sjövillan delta aktivt och ta ansvar för sin behandling. Inför avslut ska brukaren ha en längre period med drogfrihet och nya förutsättningar och strategier som behövs för en fungerande livssituation. Andra eventuella behövliga insatser ska också ha etablerats och kännas trygga för brukaren.

Behandlingsmetoderna som används utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2020
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn