Linden

Bild

Lindens vård- och omsorgsboende.

Linden ligger i kommunens västra del och består av 30 hyreslägenheter (ett- och tvårumslägenheter) om rum, kök och hygienrum.

Lägenheterna är fördelade i tre huskroppar "Aspen", "Björken" och "Cedern" med inomhusförbindelse.

I huset finns en gemensam matsal för lunch, övriga måltider serveras i lägenheten. Det finns också en aktivitetslokal och rum för samvaro.

Frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Linden.

Medarbetare

På boendet finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt. Vi arbetar nära dig som bor på avdelningen och äter lunch tillsammans med dig.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov.

Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för vårt boende.

Aktiviteter

På Linden anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga.

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Andra aktiviteter är exempelvis gemensamt eftermiddagskaffe, bingo, avslappning, gymnastik, "äggsexa" och surströmmingsfest.

Linden har samarbete med väntjänsten, kyrkor, studieförbund och lokala musiker som kommer till boendet och har verksamhet. Utemiljön är fin med grönska, promenadvägar, pergola och fontän m m.

Individens behov i centrum - IBIC

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt, IBIC. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner.

Läs mer: Om individens behov i centrum, IBIC

skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 september 2019

Linden kontakt

Adress
Stationshusvägen 2
826 67 Bergvik

Faxnummer: 0270-733 71

Dygnet runt 0270-733 78

Enhetschef
Yvonne Schavonne, vik
0270-786 50
E-post: yvonne.schavon@soderhamn.se

Sjuksköterska
0270-733 76

Avdelningar Linden

Aspen 0270-759 56

Björken 0270-759 59

Cedern 0270-756 79

Bergvikens Gruppbostad 0270-750 67

Ljusnans Gruppbostad 0270-733 78

Kök 0270-733 79

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn