Stiftelsen Ruth och Margit Liljeblads fond

Utdelas till elever vid Stenbergaskolan i Ljusne som ägnar sig åt trädgårdslära eller liknande. Om ingen sådan elev finns ska ändå stipendium utdelas till sökande elev.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 30 april

Fyll i din ansökan

  • Skriv ut blankett - skriv ut och fyll i en en blankett.
    (Bifoga kopia på betyg)
    Blanketten skickar du till:
    Barn- och utbildnings, Söderhamns kommun, 826 80 SÖDERHAMN.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 9946 kr (beloppet gällde 2019)
Utdelning sker efter beslut av
ordförande i barn- och utbildningsnämnden och rektor vid Stenbergaskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn