Förebyggande socialt arbete

Det förbyggande arbetet handlar mycket om att samverkan mellan kommun, polis och anhöriga för att barn och unga inte ska hamna i utanförskap.

Hos Förebyggande enheten har vi samlat kommunens resurser när det gäller att förebygga olika typer av problematik som kan dyka upp när det gäller barn och unga 0-20 år. Vi finns ute i samhället på flera platser, t.ex. i skolor och på stan. Du kan också besöka förebyggande enheten på Björnängsvägen 2.

Förebyggande enheten hjälper barn, unga och familjer

 • Råd och Stöd
  Det finns olika former av råd och stöd som kan hjälpa en individ eller familj att komma vidare. Problemen kan handla om saker hemma, bråk i familjen, hur man mår, kompisar eller skolan. Vi på förebyggande enheten finns till för att lyssna, stötta och göra vårt bästa för att försöka hjälpa.
 • Föräldrastöd
  Ibland är det mycket bråk och tjafs med tonåringar hemma. Som förälder kan man vända sig till förebyggade enheten för stöd/samtal kring föräldraskapet och barns beteende och utveckling.
 • Förebygga och minska kriminalitet hos ungdomar mellan 15-20 år - LOTS
  Unga som uppvisar ett kriminellt beteende kan få hjälp via vår Sociala insatsgrupp. En utredning görs först innan hjälpen är aktuell. Sociala insatsgruppen betyder att kommunen, polis, skolan och familjen samarbetar om hur ungdomen behöver stöd. Ungdomen får en sk "lots" och man gör ett schema över individens vardag och ser var risker för kriminalitet finns. Lotsarna uppgift kan t.ex. bestå av skjutsa till skolan, till drogtest, följa med på möten, närvara vid polisförhör mm.
 • Höja trivsel i skolan och förbygga mobbing - HOMIES
  Alla högstadieskolor i Söderhamn deltar i "Homies". Homies innebär att vissa elever i årskurs 8 får en särskild roll som innebär att de får ansvar att signalera om problem och att själv vara en förebild. "Homiesarna" får utbildning där man bl.a. diskuterar gemenskap och min roll på skolan.
  En annan åtgärd för att förebygga mobbing är klassarbeten, en skola kan vända sig till förebyggande enheten om problematik uppstått på skolan. Tillsammans går man igenom frågan på ett pedagogisdkt sätt.
 • Drogfri skola
  Drogfri skola är ett arbetssätt för att fånga upp signaler om oro att droger förekommer i skolmiljön.
  Personal på skolan kontaktar Förebyggande enheten och man påbörjar en kartläggning.
 • Ett tryggare centrum via uppsökande arbete
  Förebyggande enheten träffar regelbundet polis, centrumvärd, ordningsvakter, bibliotekspersonal för att förebygga problematik kring missbruk och kriminalitet. Vårt uppsökande arbete består av regelbundna besök på högstadeskolor, men även andra platser där vår närvaro gör att vi kan fånga upp individer innan problemen blir för stora.
 • Hantering av orosanmälningar - överlämningar mellan olika verksamheter
  Orosanmälningar som gäller missbruk och kriminalitet hos unga bedöms i ett första steg av familjebehandlar hos Förebyggande enheten. Nästa steg kan vara att i överenskommelse med familjen jobba med olika förebyggande insatser eller om socialtjänsten behöver erbjuda annat stöd. Vi hjälper ungdomen och familjen att få det stöd som behövs - oavsett om det finns inom Söderhamns kommun eller hos annan instans.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020

Kontakt Arbetsmarknads- och socialförvaltning

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Fax 0270-147 60

Förvaltningschef
Lena Wetterlind
Telefon 0270-753 37

Biträdande förvaltningschef, verksamhetschef för Administrativa Enheten
Anna-Lena Svedberg

Tel: 0270-752 65
anna-lena.svedberg@soderhamn.se

Verksamhetschef Arbetsmarknad
Johnny Bjersander
Tel: 0270-751 27
johnny.bjersander@soderhamn.se

Verksamhetschef Vuxen, Försörjning, Råd & stöd och Söderhamns Dagliga Verksamheter (SDV)
Malin Thurfjell

Tel: 072-529 08 38
malin.thurfjell@soderhamn.se

Verksamhetschef för Familjeenheten
Elin Ljung
Tel: 0270-784 20
elin.ljung@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn