Skolor kan få stöd av förebyggande enheten

Förebyggande enheten erbjuder stöd till skolor och enskilda klasser runtom i kommunen. Stödet gäller både till kommunala och fristående skolor. Stödet utformas i samarbete mellan skolan och förebyggande enheten beroende på behovet.

Ofta börjar vi göra kartläggning av vilken oro eller problematik som finns. Exempel på insatser som utförs är teamstärkande övningar, öka känslomedvetenhet och självkänsla hos klassens elever, tjej/killgrupp eller att föregripa ”antipluggkultur”.
När din intresseanmälan inkommit kontaktar vi dig inom 4 veckor.


Namn på dig som lämnar intresseanmälan.

Titel på dig som lämnar intresseanmälan.Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020

Kontakt Arbetsmarknads- och socialförvaltning

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Fax 0270-147 60

Förvaltningschef
Lena Wetterlind
Telefon 0270-753 37

Biträdande förvaltningschef, verksamhetschef för Administrativa Enheten
Anna-Lena Svedberg

Tel: 0270-752 65
anna-lena.svedberg@soderhamn.se

Verksamhetschef Arbetsmarknad
Johnny Bjersander
Tel: 0270-751 27
johnny.bjersander@soderhamn.se

Verksamhetschef Vuxen, Försörjning, Råd & stöd och Söderhamns Dagliga Verksamheter (SDV)
Malin Thurfjell

Tel: 072-529 08 38
malin.thurfjell@soderhamn.se

Verksamhetschef för Familjeenheten
Elin Ljung
Tel: 0270-784 20
elin.ljung@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn