Information till utförare inom kundval hemtjänst

Söderhamns kommun välkomnar små och stora företag att ansöka om att bli godkänd utförare av omvårdnads- och serviceinsatser inom kundval i hemtjänsten, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Kundval för insatser inom hemtjänst

In­satser inom hemtjänsten beviljas genom biståndsbeslut i enlighet med social­tjänstlagen, för personer som behöver hjälp och stöd i sitt hem.

Du kan ansöka om att bli leverantör för att utföra något av följande:

 • endast serviceinsats (tvätt och städ)
 • endast omvårdnad (alla insatser inom omvårdnad)
 • både service och omvårdnad

hos hemtjänstkunder i ordinärt boende. Som utförare erbjuder du dina tjänster i hela Söderhamns kommun.

Söderhamns kommun har ungefär 540 kunder fördelat på ca 18 000 insatstimmar per månad.

Insatser inom kundval

Söderhamns kommun har kundval, både för omvårdnad och service inom hemtjänst som utförs mellan kl 07.00 – 22.00 i form av:

 • Personlig omvårdnad (t ex av- och påklädning, personlig hygien)
 • Serviceinsatser (tvätt och städ)
 • Hjälp och stöd att upprätthålla meningsfulla aktiviteter
 • Hjälp och stöd vid måltider
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser av medarbetare inom omvårdnad efter delegation/instruktion från arbetsterapeut eller sjuksköterska
 • Promenader och ledsagning till exempel till sjukhus, hälsocentral, sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter
 • Avlösning i hemmet

Insatser nattetid utförs av Söderhamns kommun.

Så ansöker du om att bli utförare

 1. Kontrollera att ditt företag uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget.
 2. Skicka in en fullständig ansökan elektroniskt via Kommers.
  Ansök senast den 1 februari årligen för avtalsstart 1 maj.
  Ansök senast den 1 september årligen för avtalsstart 1 december.
 3. Söderhamns kommun beslutar om godkännande. Du får besked elektroniskt inom tre månader.

Kontakt LOV samordnare:

Kristoffer Löfgren
0270-756 92
Camilla Furuström
0270-750 62
lovsamordnare@soderhamn.se

Upphandling/ förfrågningsunderlag

Du kan läsa underlaget i Inköp Gävleborgs databas eller i en pdf-fil.

Till Inköp Gävleborg: Förfrågningsunderlag utförare Kommers Inköp Gävleborg (Upphandling 8603)länk till annan webbplats

Till PDF: Förfrågningsunderlag utförare

Bilagor till förfrågningsunderlag

Tillfälliga riktlinjer för anställningsbarhet

Blanketter till privata utförare

Ansökan om byte av kapacitetstak för privata utförare (PDF)

Alla bilagor som RAR-fil: Blanketter privata utförare (RAR)

Lagen om valfrihetssystem (LOV) fungerar som ett frivilligt verktyg för kommuner och landsting som vill erbjuda kundval för utförare av vård- och omsorgstjänster.

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförare. Kunden får möjlighet att själv välja vilken utförare hen vill ha.

Kommunen har vissa krav på dig som genom LOV (Lag om valfrihetssystem) vill blir utförare av omvårdnad och serviceinsatser inom hemtjänsten. Våra krav hittar du i förfrågningsunderlaget.

Söderhamns kommun har ett system för schablonersättning, för insatser inom hemtjänsten via kommunal eller privat utförare.

Det är olika belopp för insatser inom service eller omvårdnad, och om insatsen sker i tätort eller landsbygd.

Privat utförare:

416:-/timme omvårdnad

371:-/timme service

 

Påslag procentuellt:

Boendezon 2  -    8%

Boendezon 3  -  15%


Vår kommun har cirka 25 000 invånare, varav hälften bor i centralorten. Antalet kunder 2017 är ungefär 540 personer, som tillsammans omfattar insatser på cirka 18 000 timmar per månad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2020

Kontakt Omvårdnadsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Förvaltningschef
Anna-Karin Eklund
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: anna-karin.eklund@soderhamn.se

Verksamhetschef
Birgitta Löjdström
0270-752 64, 070-205 58 92
E-post: birgitta.lojdstrom@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn