Ljusne förskola

Barn som sitter på golvet.

Välkommen till Ljusne förskola som ligger utmed kusten söder om Söderhamns centrum, vid älven Ljusnans mynning. Närheten till havet, älven och skogen är viktiga inslag i vår verksamhet.

Ort/kommundel: Ljusne
Besöksadress: Strandvägen 33
Storlek: Cirka 80 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Vår förskola iordningställdes 2008. Utomhusmiljön består av en gräsklädd innergård med sandlek och en yttre gård med skog.

I våra lokaler finns bra möjligheter att arbeta med inspiration utifrån "Reggio Emilia", en italiensk form av pedagogik där man arbetar för att hålla barnen högst delaktiga i alla moment under dagen. Vi arbetar för att alla barn ska:

  • ges möjlighet till lek och rörelse.
  • utveckla ett nyanserat språk
  • få intresse för matematikens grunder
  • utveckla ett eget sätt att lära
  • utveckla entreprenöriella egenskaper
  • ges möjlighet till arbetsro

Personalen har ett förhållningssätt som främjar jämställdhet och på förskolan finns cirka 80 barn och cirka 20 personal. Förskolan är i dagsläget organiserad i fyra avdelningar med barn i åldern 1–5 år.

Normer och värden: Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Utveckling och lärande: Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Barns inflytande: Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Barnråd

En gång i månaden träffas barnrådet som består av femåringar på förskolan och rektorn för förskolan. Här handlar det om barnens inflytande och rådet utgår från diskussioner om värdegrunden.

Föräldramöten

Varje år bjuder vi in föräldrar till barnen som är inskrivna på förskolan till föräldramöte. Där presenterar vi personal och rektor berättar om organisationen, förskolans rutiner och verksamhet.

Föräldraråd

En gång per termin träffas föräldrarådet. Rådet består av föräldrarepresentanter från varje avdelning på förskolan. Här handlar det om föräldrainflytande. Miljö, trivsel och inflytande är frågor som kommer upp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Ljusne förskola

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till respektive avdelning via telefon eller sms.

Förskola
Avdelning Ängen: 072-560 74 84
Avdelning Havet: 072-572 77 87
Avdelning Skogen: 072-731 74 89

Ledning
Rektor Karin Jonsson: 070-332 33 22, karin.jonsson@soderhamn.se
Verksamhetschef förskola: 0270-75884

Adress
Hagavägen 3
826 75 Ljusne

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn