Stenbergaskolan

Genrebild för skola, en bokstapel med ett rött äpple.

Stenbergaskolan ligger i brukssamhället Ljusne vid älven Ljusnans mynning. Vi har nära till skog, älv och hav. På skolområdet finns Ljusne förskola, grundsärskolan och grundskolan med förskoleklass till årskurs 9. Här delar folkbiblioteket och skolbiblioteket lokaler.

Ort/kommundel: Ljusne
Besöksadress: Hagavägen 3
Storlek: Cirka 300 elever
Typ: Grundskola F-9, Särskola, Fritidshem
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 75 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, telefon 0270–750 00.

De två skolbyggnaderna är från 50-talet och 70-talet och har under åren byggts om vid flera tillfällen för att anpassas till verksamheten. Det senaste året har all belysning bytts ut och flera ljuddämpande åtgärder har genomförts.

Grundskolan har cirka 280 elever fördelade på 15 klasser och cirka 45 medarbetare. Grundsärskolan har cirka 35 elever fördelade på 6 basgrupper och cirka 30 medarbetare.

Skolmatsalen är gemensam, liksom idrottshallen, trä- och textilsalen, hemkunskapsalen samt bild och musiksalarna. Vi delar också utemiljön, vilken består av både grusplan, asfaltsområde med basketkorgar, ett skogsområde samt en mindre backe som vintertid används för pulk- och madrassåkning. Det finns också en klätterställning, rutschkana samt gungställningar.

Ett inkluderingsprojekt mellan de båda skolformerna finns som en naturlig del i skolans arbete. Vi har till exempel gemensamma friluftsdagar, fadderdagar, elevens val-dagar, musikkonserter, julpyssel, skolavslutningar.

De senaste åren har Stenbergaskolan arbetat kring 4M som för oss står för; må bra, motivation, medarbetare, måluppfyllelse. Som en del i det arbetet har elevrådet gjort ett extra arbete kring elevinflytande. Grundskolan och grundsärskolan har satsat extra på att lyfta värdegrundsarbetet på skolan genom att förstärka mentorstid och systematiskt arbeta med värdegrundsbegrepp och vad de står för.

Stenbergaskolans fritidshem består av fyra grupper, med totalt cirka 65 elever och 6 medarbetare. Grundsärskolans fritidshem består av fyra grupper med totalt cirka 20 elever och cirka 15 medarbetare.

Utemiljön är inbjudande och det finns tillgång till grusplan, gungor, lekställning och ett litet skogsområde.

Nöjda barn och föräldrar

Fritidshemmet är aktivt och både elever och föräldrar är nöjda. Vi arbetar aktivt med att stärka fritidshemmets roll i skolan - där fritidshemmet både ska vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitativ verksamhet på eftermiddagarna.

Inflytande

Eleverna har inflytande över vilka aktiviteter som de har att välja mellan men det kan också vara styrda aktiviteter. Aktiviteterna är planerade så att de ska innehålla lärande och träning och att det så klart ska vara roligt!

Utemiljö

För närvarande pågår ett arbete med att utveckla utemiljön och aktiviteterna. Vi har bland annat köpt in en bod som ska fyllas med nya leksaker.

Elevråd

På Stenbergaskolan finns två elevråd, Årskurs F-6 samt årskurs 7-9. Elevråd har man en gång per månad. Mötena leds av rektor och en elev per klass deltar. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljö.

Elevråden föregås av klassråd som genomförs under ledning av klasslärare.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass på avsatt tid. Skolan har en gemensam dagordning för klassråd som varje klass följer. På klassrådet kan vi diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

Stenbergaskolan har 2-3 föräldraråd per termin. Till föräldrådet är alla vårdnadshavare välkomna men vissa klasser har utsett föräldrarådsrepresentanter.

Rektor bjuder in till föräldrarådet och leder det. Inbjudan och minnes-anteckningar kommuniceras via respektive klass veckobrev och skolans hemsida.

Föräldramöten

På Stenbergaskolan hålls föräldramöten en gång per termin. Syftet med föräldramötet är att få diskutera angelägna samarbetsfrågor för skola och hem samt att ge övergripande information

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Stenbergaskolan

Förskoleklass till årskurs nio:

Skola
Årskurs 1-6: 072-236 11 21
Årskurs 7-9: 072-232 97 67
Fritidshem och förskoleklass: 072-519 59 30
Kobben årskurs 7-9: 072-232 97 67
Studie- och yrkesvägledare: 070-190 25 98

Elevhälsa
Skolsköterska, finns på skolan måndag-torsdag: 0270-755 30, 070-210 12 11
Kurator, finns på skolan måndag-tisdag och torsdag-fredag: 070-191 95 71

Ledning
Rektor årskurs förskoleklass- 3 Jenny Stockhaus: 0270-729 48, 070-249 32 91, jenny.stockhaus@soderhamn.se
Rektor årskurs 4-9 Jenny Karlsson: 0270-755 51, 073-082 04 58, jenny.karlsson@soderhamn.se
Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98
Verksamhetschef elevhälsa: 0270-759 62
Verksamhetschef studie- och yrkesvägledning: 0270-759 62

Grundsärskolan

Skola
Basgrupp 1:1: 072-217 35 53
Basgrupp 1:2: 072-217 35 53
Basgrupp 2: 072-512 19 91
Basgrupp 3: 072-532 02 80
Basgrupp 4: 072-523 13 03
Basgrupp 5: 076-822 64 92
Basgrupp 6: 070-243 90 14
Fritidshem: 0270-750 22

Elevhälsa
Skolsköterska, finns på skolan måndag-torsdag: 0270-755 30, 070-210 12 11
Kurator, finns på skolan måndag-tisdag och torsdag-fredag: 070-191 95 71

Ledning
Rektor Jenny Stockhaus: 0270-729 48, 070-249 32 91, jenny.stockhaus@soderhamn.se
Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98

Adress
Stenbergaskolan
Hagavägen 3
826 75 Ljusne

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn