Lov, ledighet och läsårstider

Läsårstider för barn i avgiftsfri förskola 3–5 år och elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och kulturskola.

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020

Terminen börjar måndag 17 augusti och slutar måndag 21 december.

Lovdagar för eleverna

Fredag 2 oktober
Måndag 26 oktober-fredag 30 oktober (läslov)


Vårterminen 2021

Måndag 11 januari – onsdag 9 juni

Lovdagar för eleverna

Måndag 8 mars – fredag 12 mars (sportlov vecka 10)
Fredag 2 april – fredag 9 april (påsklov vecka 14)
Fredag 14 maj


Läsåret 2020/2021 omfattar 178 skoldagar.

OBS! Läsårstider för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan hittar du på Hälsinglands utbildningsförbundlänk till annan webbplats.

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till 10 års utbildning från hösten de fyller 6 år, med vissa undantag. Som sexåring börjar eleven i förskoleklass för att sedan som 7 år börja i skolan. Detta ingår i skolplikten och regleras i skollagen. Asylsökande barn har inte skolplikt, men de har rätt till utbildning.

Elever har skyldighet att delta i den utbildning som ordnas av skolan, säger skollagen. Varje elev ska delta i utbildningen om den inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.

Kortare ledigheter för enskilda angelägenheter får beviljas. Vid synnerliga skäl får även längre ledighet beviljas. Vänd dig i första hand till läraren för dialog om ledighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen

Erik Björk

Agneta Olofsson

Pernilla Lund

Helena Palm Höijer

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn