Grundsärskolan

Grundsärskolan är en skola för elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan gå i traditionell grundskola. I Söderhamns kommun finns grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne.

Grundsärskola är en egen skolform och har egna kursplaner. Skolans viktigaste uppgifter är att eleverna:

  • får utveckla kunskaper och färdigheter för ett meningsfullt vuxenliv.
  • utifrån sina förutsättningar får möjligheter att utveckla sin förmåga att påverka sin situation och sina relationer till andra.

Stenbergaskolan

Grundsärskolan och grundskolan vid Stenbergaskolan delar lokaler för bild, hemkunskap, idrott, slöjd och matsal. De delar även olika personalfunktioner såsom hemkunskapslärare, kurator, musiklärare, skolsköterska, slöjdlärare och studie- och yrkesvägledare.

Det finns även fritidshem för elever vid skolan och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år . Det sistnämnda är en insats genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Information för nyanlända om den svenska förskolan och skolan

Skolverket har tagit fram kortfattad information på olika språk för att ge elever och vårdnadshavare en grundläggande bild hur den svenska skolan fungerar. Informationen på olika språk finns via länkar i högerspalten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Stenbergaskolan

Telefon Stenbergaskolan

Expedition: 0270- 755 23
Skolsköterska, finns på skolan måndag-torsdag: 0270-755 30, 070-210 12 11
Kurator, finns på skolan måndag-tisdag och torsdag-fredag: 070-191 95 71
Studie- och yrkesvägledare: 070-190 25 98
Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98

Grundskolan
Fritidshem och förskoleklass: 072-519 59 30
Åk 1-6: 072-236 11 21
Åk 7-9: 072-232 97 67
Kobben 7-9: 072-232 97 67

Rektor Jenny Karlsson: 0270-755 51, 073-082 04 58, E-post Jenny

Grundsärskolan
Fritidshem: 0270-750 22
Basgrupp 1:1: 072-217 35 53
Basgrupp 1:2: 072-217 35 53
Basgrupp 2: 072-512 19 91
Basgrupp 3: 072-532 02 80
Basgrupp 4: 072-523 13 03
Basgrupp 5: 076-822 64 92
Basgrupp 6: 070-243 90 14

Rektor Susanna Edling Juntto: 0270-759 60, 070-262 80 37, E-post Susanna

Postadress
Stenbergaskolan

Hagavägen 3
826 75 Ljusne

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod (obligatoriskt)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn