ELOF – för dig med lång frånvaro

Elever har skyldighet att delta i den utbildning som ordnas av skolan, säger skollagen. Varje elev ska delta i utbildningen om den inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. Ibland är livet ganska krångligt och det funkar inte med skolan – det finns stöd att få.

ELOF – för elever med lång och oroande frånvaro

Vi vänder oss till dig upp till 16 år och som av olika anledningar inte är i skolan eller som har låg närvaro. Du som elev får individuellt stöd för att du ska få möjlighet att slutföra dina studier och få skolan till en naturlig del av vardagen.

Vi har också som uppdrag att:

  • Stärka och handleda skolan till att tidigt upptäcka elever med risk för ökad frånvaro
  • Trygga upp och förebygga på skolnivå för ökad närvaro
  • Stödja och handleda skolan och eleven tills eleven har fullgod närvaro

Hur går det till?

När du kommit till oss på ELOF sätter vi oss tillsammans, pratar om hur det ser ut för just dig och planerar framåt. Hos oss hittar du en fysisk plats där du får ta del av ett mobilt team som består av medarbetare från grundskolan, en socionom och en pedagog. Det som är speciellt med ELOF är att vi samordnar de resurser som finns och samlar allt under ett tak. Vi planerar för att skolan ska bli en naturlig del av vardagen för dig.

Ett långsiktigt arbete

För att komma tillbaka till skolan efter en lång frånvaro är det viktigt att du får tid på dig. En återgång till skolan kan ta flera veckor, ibland månader, men målet är att du så snart som möjligt ska vara tillbaka i skolan.

Kom i kontakt med ELOF

För att få hjälp av oss på ELOF kontaktar du skolan som sedan hjälper dig att lägga upp en plan anpassad efter dig och dina behov.

ELOF=Elever med lång och oroande frånvaro

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2019
Utbildning och barnomsorg

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn