Vår värdegrund

Vår värdegrund är en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Värdegrunden är gemensam för alla kommunens medarbetare och handlar om hur vi ska agera mot Söderhamnarna och mot varandra som kollegor.

De värden som är bärande i vår värdegrund är:

  • Medborgarfokus: Vi utgår från syftet med verksamheten och arbetar med att skapa värde för dem vi finns till för.
  • Engagemang: Vi tar ansvar och är delaktiga för att helheten ska fungera. Vi stödjer och uppmuntrar varandra till utveckling och nytänkande.
  • Tillit: Vi samverkar i våra uppdrag och respekterar varandras profession, kompetens och betraktelsesätt. 

Värdegrunden ska genomsyra allt vi gör och ska ses som en vägledning i svårbedömda situationer och utgöra ett komplement till de policys, riktlinjer och instruktioner som finns. Det ligger i sakens natur att riktlinjer och instruktioner aldrig kan täcka in alla situationer eftersom det hela tiden uppstår nya svårigheter och dilemman som inte kunnat förutses.

Vår värdegrund lever i dialog med dig som medarbetare och vi genomför kontinuerligt olika satsningar för att utveckla och hålla vår värdegrund levande.      

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2019
Jobba hos oss

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn